Rad po zapisniku osiguranja

Rad po zapisniku osiguranja


U slučaju oštećenja vozila, vaše je pravo da odaberete gde ćete ga popravljati!

Ukoliko je vaše vozilo osigurano, vi imate pravo da nezavisno od Osiguravajuće kuće odaberete mesto gde će vaše vozilo biti popravljeno.


Osiguravajuće kuće u velikom broju slučajeva daju preporuku o izboru servisera sa kojim imaju potpisan ugovor o saradnji, ali trebalo bi da znate da ta preporuka nije obavezujuća i da, ukoliko smatrate da nije dovoljno dobra, možete sami da odaberete kome ćete pokloniti svoje poverenje.

Autoservis Hammer sarađuje sa svim Osiguravajućim kućama u zemlji, bilo da se radi o saradnji pod ugovorom ili bez. Osnova rada po osiguranju je ZAPISNIK koji sačinjava osiguravajuća kuća.