Popravka težih havarija

Teže havarisano vozilo

Pod teškom havarijom se podrazumeva stanje sa visokim procentom oštećenja vozila:

  • više izražena oštećenja,
  • nagužvane spoljne površine,
  • naglašene deformacije koje iziskuju više rada i materijala,
  • ili se nalaze na teško dostupnim mestima.

U ovakvim slučajevima popravka je uglavnom kombinovana što znači da se oštećeni delovi popravljaju ako za to postoje tehničke mogućnosti i ako je popravka ekonomičnija od zamene delova, s tim da se ne remeti sigurnost vozila.