Reparacija farova

Reparacija farova - Autolimarska radionica Hammer, Novi Sad

Požuteli, izgrebani i zamagljeni farovi, pored estetskog, imaju i negativan funkcionalni učinak. Smanjenje vidljivosti usled zamućenja stakala na farovima može biti veliki problem, naročito u noćnoj vožnji.

Ukoliko su ostali elementi fara funkcionalni, zbog ovog problema ne morate kupovati novi.

Reparacija je postupak hemijskog i mehaničkog tretiranja (poliranja) plastičnih ili staklenih površina na farovima čime se faru vraća prozirnost i sjaj.