Manje havarije i oštećenja

Manja havarija - Autolimarija Hammer, Novi Sad


Popravke manjih havarija rešavaju se zamenom oštećenog dela (ređe), ili ispravljanjem oštećenih delova, uglavnom peglanjem lima i sl.

Manja oštećenja kao što su ulubljenja od kamenčića ili grada, ili manji udarci sa nagužvanjem površine uspešno se saniraju popularnom PDR-tehnikom (Paintless Dent Repair) koja podrazumeva masiranje lima odnosno ispravljanje lima bez farbanja. Ova tehnika ne zahteva dodatno farbanje, a boja na tretiranoj površini ostaje fabrička.